Att vara tacksam

För somliga kan det låta som ett hån, att vara tacksamma mitt i livet trots dess omständigheter…. vi människor går igenom svåra saker, orättvisor, förföljelse, sjukdomar, död osv.

Går det att vara tacksam om man går igenom svårigheter? Ja, vill vi säga. Oavsett hur din livssituation ser ut just nu, vilka problem du brottas med och vad som smärtar dig, så finns det faktiskt något mycket stort att vara tacksam för!

Herren Jesus Kristus dog på korset för allas våra synders skull. Han tog bokstavligen på sig världens synder, skuld, skam och sjukdomar, så att vi skall få evigt liv genom Honom, om vi väljer att följa Jesus.

Jesus levde inte ett okomplicerat liv. Han var förföljd från födseln och Han blev torterad och dödad som ung vuxen. Trots detta besegrade Han döden och sitter på Gud Faderns högra sida och regerar i evighet! Detta får man vara både glad och tacksam för mitt i livet, trots dess svåra omständigheter.

Guds välsignelse och förlora inte hoppet!